Previous slide
Next slide

XT sport SUVEROGAIN

Aeg ja Koht

26 juuni 2021 

Vitipalu (Tartumaa)

VÕISTLUSKESKUS:

Võistluskeskus asub Vitipalu karjääris
Tähistus Elva-Palupera mnt. viiendal kilomeetril

 

Ajakava

10:00 Avatakse võistluskeskus

11:30 Avatakse stardiala

12:00 Start ( 4 TUNDI )

12:30 Start – RATTARADA, PERE, NOORED

15.30 Kontrollaja lõpp – RATTARADA, PERE, NOORED

16:00 Kontrollaja lõpp ( 4 TUNDI )

17:00 Autasustamine

KAART

Mõõtkava 1:15 000, veekindel, mõõduga 297x430mm

Aluskaardid: Eesti Põhikaart ja Vitipalu orienteerumiskaart

KONTROLLPUNKTID:

Maastikul on 62 KP-d väärtustega vahemikus 2-9 ja väärtuste kogusumma on 336 punkti.

Rattarajal on 48 KP-d väärtuste kogusummas 261 punkti.

Rajal on 62 punkti ja iga osaleja vastutab ise oma SI mahtuvuse eest!

Optimaalne kõiki punkte läbiv linnulennuline teekonnapikkus on 33-36 km.

Koostöös Keskkonnaametiga tegime esialgses planeeringus muudatusi, aga loodame, et huvitavaid valikuid jätkub kõigile. 

Enamus jaamadest on kinnitatud trossiga, tähistatud prisma ja punavalge lindiga. Kui punktijaam või prisma peaks olema kadunud, mida võib käidavates kohtades juhtuda, siis palume sellest teada anda korraldajate telefonile, mille leiate võistuskaardilt.

 

RADA ja MAASTIK  

Kaardi põhjaosas on kasutatud põhjana Eesti Põhikaarti, kus kõrgusjooned H:5m.

Kaardi lõunaosas on kasutatud Vitipalu orienteerumiskaarti, kus parema loetavuse huvides on kasutusel kõrgusjooned H:2,5m

Kaardi põhjaosas mastiku läbitavus on hea. Lõunaosas keskmisest halvani.  

Metsas väga palju tuulemurdu ja langenuid puid. 

Kaarti läbib Elva jõgi ning erinevad ojad, mida on lubatud ületada. Vesi on madal ja soe.   

Maastikul on läbimatud sood ja kinni kasvanud järved. Need on kaardile märgitud keelualana või jämeda sinise viirutusega. 

Maastikul on palju Jõuluraja n.ö. lohasid, mis võivad tunduda radadena, mida kaardil ei ole. 

Hein ja rohi on kõrge. Heinamaad, mis ei ole kaardil keelualana märgitud tohib liikuda jalgsi ja rattaga.  

P.S. Kui näete kuskil looduses kohti kuhu on süüdimatult prügi ladustatud, siis pärast finishit infotahvlil on kaart kuhu saab märkida

kõik avastatud prügilad.  

Looduses võib olla varasematest võistlustest linte, mis ei pruugi olla suverogaini punktide märgistus. 

Soovitatavad abivahendid: kell, kompass ja veekindel markerRATTARADA

Enamus punktid on rattaga läbitavad (v.a. punktid mille võtmisel on vaja kasutada treppi) s.t., et üle 10-20m ei ole punkti võtmisel vajadust jalgsi liikuda. Teatud punktidesse peaksid jalgsi liikujad parandama ligipääsu veelgi. Suureks nuhtluseks on langenud puud. Kui rada on langenud puudest praktiliselt läbimatu, siis antud lõik rajast on kaardil valge. 

Kaardi keskel on väiksemate radade klass kaardil liialt võimendatud!

Avalikel teedel järgige liikluseeskirju!

Rataste maha jätmine on omal vastutusel.

Rattapesu ei ole organiseeritud!JOOGIPUNKTID

Rajal on üks joogipunkt.

Kui ilm peaks olema palav, siis püüame tekitada ühe joogipunkti lisaks. 

NB! Võistluskeskuses vett ei ole! Palun võtke rajale vajaminev vesi ise kaasa!

  

 

OHUKOHAD

Teedel liiklemisel ja ületamisel tuleb järgida liikluseeskirju ning ohutust.

Ettevaatlik peab olema matkaradadel, kus ei osata oodata suurel kiirusel liikuvaid sportlaseid ja rattureid.

Pehme põhjaga sood ja veekogude kaldad. 

Maastikul väga palju kuivanud teravaid oksi. Palun olge ettevaatlikud!SEKRETARIAAT

XT Suverogaini sekretariaat asub Vitipalu karjääris vabas õhus.

Sekretariaadis kontrollitakse ning nullitakse kõikide võistlejate SI kaardid. 

Materjalide jagamine toimub võistkonna rinnanumbri järgi, sellekohase info leiate kodulehelt ning võistluskeskuses infotahvlilt.

 

NB! Haaknõelad rinnanumbrite kinnitamiseks palume võistlejatel ise kaasa võtta.

Autovõtmed saab jätta sekretariaati hoiule.

NB! SI-kaart on vajalik kinnitata randmele mitte eemaldatava randmepaelaga (võistlusmaterjalide ümbrikus), soovitame purunemise vältimiseks tugevdada randmepaela kleeplindiga. Randmepaela purunemisel trahv -50 punkti.

 

PESU JA WC

Võistluskeskuses on WC-d. Pesemise võimalust ei ole!

Lähedal on Elva jõgi ja palju väiksemaid järvekesi kus saab ennast värskendada. 

 

SÖÖMINE

Pärast võistlust pakutakse sooja suppi ja lõpetades pakub VÄRSKA vett.

 

GPS JÄLGIMINE

GPS jälgimine:

https://sportrec.eu/ui/#1gd0mkl

Võistkondade nimekiri on leitav 26. juunil võistluskeskuse infotahvlilt. 

 

KEELUALAD

Keelualad on ära toodud juhendis. Keeluala märgistust on kasutatud eramaade territooriumide puhul, kuhu ei ole osalejad oodatud! 

Keelualana on märgitud põhjatud sood ja kinni kasvanud järved. 

Palume olla tähelepanelikud, et mitte läbida keelualasid! Korraldajad ei taha kedagi tühistada! PARKIMINE

Parkimine on organiseeritud võistluskeskuses ja selle vahetus ümbruses. Palun järgida parkija juhtnööre ja liiklusseadust. 

 

AUTASUSTAMINE 

Autasustatakse vastavalt võistlusklassis osalenud võistkondade arvule.

 

Klass

Autasustatavad võistkonnad

klass

Autasustatavad võistkonnad

DD

3

VV55HH

1

HH

3

VV55DD

2

DH

3

VV55DH

2

DD 40

3

RO DD

2

HH 40

3

RO HH

3

DH 40

3

RO DH

3

PEREKOND

3

NOOR

3

NB! Kevadrogaini autasustamine toimub pärast Suverogaini autasustamist! KAEBUSED

Kaebusi võistlusreeglite rikkumiste ja selgitusi raja läbimise kohta saab korraldajatele esitada võistluspäeval kuni kella 16:30-ni. 

Kaebustega tegeleb ning lahendab võistluse žürii: 

 

Jüri Joonas

Tõnu Tänav

Randy Korb

 

XT sport

Toetajad