Previous slide
Next slide

XT sport KEVADROGAIN

Aeg ja Koht

Kevadrogaini koht ja aeg

XT sport Kevadrogain toimub  25.05.2024 – PIRGU (Raplamaa)

GPS jälgimine https://sportrec.eu/gps/xt-kevad-2024

 

VÕISTLUSKESKUS:

Võistluskeskus asub Pirgu Terviseradade territooriumil. Pirgus Raplamaal.

 

KAART:

Rogaini kaart. Mõõtkava 1:20 000, mõõduga ca A3,, veekindel.

Täiendused ja parandused kevad 2024.

Rajameister Meelis Merenäkk

 

KONTROLLPUNKTID:

Rogainil on 40 KP-d  väärtustega vahemikus 2-9. Punktide väärtuste summa 222.

Rattaraja KP on samad!  

Rajal on 40 punkti ja iga osaleja vastutab ise oma SI mahtuvuse eest!

Optimaalne kõiki punkte läbiv linnulennuline teekonnapikkus on  ca 30-32 km.

Kui punktijaam või prisma peaks olema kadunud, mida võib käidavates kohtades juhtuda, siis palume sellest teada anda korraldajate telefonile, mille leiate võistuskaardilt.

RADA:  

Maastiku läbitavus on heast halvani aga tihe teede ja sihivõrk annab võimalused kiireks liikumiseks.Takistuseks saavad olla ainult künkad mis on üllatavalt suured.

RAJAMEISTRI KOMMENTAAR
Pirgu võistlusmaastiku metsa- ja põllumaid ilmestab kõige enam käänuline Keila jõgi koos oma lisajõe Atlaga. Jõgede laius, sügavus ja voolukiirus on varieeruv. Valdavalt tasasele maastikule toob vaheldust Seli-Angerja tee äärne rannaastangust kujunenud oos. Kunagine kruusa kaevandamine on kujundanud võistluskeskuse ümbrust, kuid selliseid kaevandamise jälgi leidub tegelikult keskusest kaugemalgi. Raplamaa mullastik on üsna sobiv erinevate alusmetsa ja põõsaliikidele, seega metsa läbitavus on vaheldusrikas. Kaardile kantud enamus olemasolevatest teedest-radadest, vähese kasutusega metsasihtidel esineb maha kukkunud puid. Ratturitele pakub teede võrgustik oma erinevate teede ja radade klassidega mitmeid strateegiaid. Legendi lugemine aitab punktide asukohti mõnel juhul kiiremini tuvastada. On punktikohti, mis panevad proovile rogainija suunataju ja kaugusetunnetuse.
Pirgu ümbrus on populaarne nii elukohana kui suvituskohana, kus saab rahulikult tegeleda aiandusega või niisama nädalavahetusel lõõgastuda. Palun võistlejatelt, et püsiksime kaardil tähistatud lubatud alade piirides, eriti arvestades, et mitmete elanikega on tehtud erikokkulepped võistluspäeva ajaks. Keelualadest mõjutavad planeerimist kõige enam viljapõllud. Tallinn-Rapla maanteel ei ole liikumine lubatud, kuid seda võib ületada kahest kaardil märgitud kohast.

Soovitatavad abivahendid: kell, kompass ja veekindel marker

 

JOOGIPUNKTID

Rajal on üks joogipunkt

NB! Võistluskeskuses ei ole veevõtu kohta! Rajale joogiks vaja minev vesi palun endal kaasa võtta!

OHUKOHAD

Teel liigeldes tuleb järgida liikluseeskirju ning ohutust.

Ratturid peavad olema suurtel kiirustel väga tähelepanelikud!

RATTARADA

Kaardil on teed jooksu orienteerumise tingmärkidega. Kaart kajastab suhteliselt tõest infot radade ja sihtide läbitavuse kohta.

Rattarajal esineb punkte, kuhu ei vii teed ega rajad.

Paljud punktid asuvad teede-radade kõrval asuvatel objektidel s.t. et seal tuleb teha punkti võtmiseks mõni jooksusamm.

Rataste maha jätmine on omal vastutusel.

Rattapesu ei ole võistluskeskuses organiseeritud.

SEKRETARIAAT

Sekretariaadis kontrollitakse ning nullitakse kõikide võistlejate SI kaardid. Palume koheselt isiklikud SI-d võtta sekretariaati kaasa!

Materjalide jagamine toimub võistkonna rinnanumbri järgi. Sellekohase info leiate kodulehelt ning võistluskeskuses infotahvlilt.

NB! Haaknõelad rinnanumbrite kinnitamiseks palume võistlejatel ise kaasa võtta.

Autovõtmed saab jätta sekretariaati hoiule.

NB! SI-kaart on vajalik kinnitata randmele mitte eemaldatava randmepaelaga (võistlusmaterjalide kotis), soovitame purunemise vältimiseks tugevdada randmepaela kleeplindiga. Randmepaela purunemisel trahv 50 punkti.

PESU JA WC

Võistluskeskuses on välikäimlad.

Sooja veega pesemist me seekord  korraldada ei saa!(Ennast loputada saab võistluskeskuses olevates tiikides!)

SÖÖMINE

Peale võistlust ootab soe supp. NB! Sööma minnes palume kaasa võtta omad sööginõud.(Söömine toimub õues)

 

KEELUALAD

Keelualad on ära toodud juhendis.

PARKIMINE

Parkimiseks on korraldatud võistluskeskuses ja selle läheduses! Jälgi parkimist korraldavate kohtunike korraldusi!  

AUTASUSTAMINE

Autasustamise algus kell 17.00.

Autasustatakse vastavalt võistlusklassis osalenud võistkondade arvule.

Klass

Autasustatavad võistkonnad

klass

Autasustatavad võistkonnad

DD

         3

NOORED

   3

HH

         3

VV55DD

   1

DH

         3

VV55DH

   3

DD 40

         3

VV55HH

   1

HH 40

         3

RO DD

   3

DH 40

         3

RO HH

   3

PEREKOND

          3

RO DH

   1

 

PROTESTID

Proteste võistlusreeglite rikkumiste ja selgitusi raja läbimise kohta saab kohtunikele esitada võistluspäeval kuni kella 16:30-ni. Protestidega tegeleb ning lahendab võistluse žürii.

XT sport

 
 

 

Toetajad