Previous slide
Next slide

XT SPORT EXTAR 24h

Aeg ja Koht

13.-14.08.2021

Võistluskeskus asub HÄRMAKOSU TEHNOPARGIS, Härmakosul, Harjumaal Tähistus Piibe maantee 16 kilomeetril.

 

https://kaart.delfi.ee/?bookmark=2d0ce2b2feb28570ee6f911ba8c62773

 

 

Ajakava

13. august  2021:

16:00 Avatakse võistluskeskus

18:45 Võistluse avamine ja võitlusraja instrueerimine 

19:00 Start 

 

14.august 2021:

19:00 Kontrollaja lõpp

20:00 Autasustamine

Sisukord

INFO

 

Kõikide võistkondade esindajal või esindajatel peavad olema sekretariaadis kaasas isiklikud SI-d, mis nullitakse enne stardimaterjalide kättesaamist. Rendi SI-d on nullitud ja saab kätte koos stardimaterjalidega. 

Soovitav on kasutada suure mälumahuga SI-sid. 

( SI-6 ja SI-10 )

Kõik võistlejad saavad stardimaterjalidega numbrivestid ja rattanumbrid, numbrivestid on vaja korraldajatele pärast võistlust tagastada.

 

Autovõtmed saab jätta sekretariaati hoiule.

 

Stardipaik asub võistluskeskuses.

Võistluskeskus asub Tehnopargis ja mingeid mugavusi ei sisalda. Võistkonna ala saab ise tekitada angaari betoonist põrandale või parklas auto ja varjualuse (telgi) abil. 

Enne võistlust ei pruugi võistluskeskuses joogivett olla piisavalt. Palun võtke endale vajaminev vesi kaasa! 

Enne starti tuleb tuua rattad rattaalasse, mis asub võistluskeskuses. 

 

Esimese etapi kaardi saab kätte stardihetkel.

 

NB! SI-kaart on vajalik kinnitata randmele mitte eemaldatava randmepaelaga (võistlusmaterjalide kotis), soovitame purunemise vältimiseks tugevdada randmepaela kleeplindiga. 

Si ja randmepaela purunemise eest vastutab iga võistleja ise ja SI purunemise korral (tingimusel, kui enam ei ole võimalik purunenud SI-st tulemusi kätte saada) jätkab võistkond väljaspool arvestust.

Randmepaela purunemist karistatakse 5 trahvipunktiga.

 

PARKIMINE

 

Parkimine on korraldatud võistluskeskuse territooriumil.

 

PESU JA WC

 

WC ja pesemine asuvad võistluskeskuses. 

 

SÖÖMINE

 

Peale võistlust ootab kõiki võistlejaid soe toit. 

 

RAJAMEISTRI INFO

 

Igale võistkonnale antakse üks reisikiri mitte-veekindlal paberil, mille järgi toimub kogu võistlus. Palun tagada selle säilimine ja kasutamine kogu võistluse vältel. Numbrivestide kandmine pealmise kihina on kohustuslik kogu võistluse jooksul. Trahv rikkumise eest vastavalt korraldaja otsusele, kas miinuspunktid või sundseisak. Paadietapil võib päästevest olla numbrivesti peal!   

 

Rada koosneb erinevatest etappidest. Liigutakse jalgsi, rattaga, kanuuga ja ujudes. NB! RULLUISUTAMIST EI TOIMU! 

 

Rada läbib kaks korda võistluskeskust. Ujumisetapiks vajalikud asjad peavad võiskonnad ise VK-st kaasa võtma.  

 

Keelualadel ja hoovialadel liikumine on KEELATUD! Kõik võistkonnad tühistatakse, kes rikuvad keeluala klauslit! 

 

Lubatud on kasutada ainult korraldaja poolt väljastatud kaarte. Teiste kaartide kaasas kandmine ja kasutamine toob kaasa võistlemise väljaspool arvestust (joone all). Kasutatavad kaardid ei pruugi olla kõige uuemad ja võib esineb ebatäpsusi. 

 

Kaasasolev mobiiltelefon peab olema välja lülitatud ja on vajalik vaid hädaabi korral. 

 

Kanuu etapil peab kanuu jõudma vahetusala lõppu. Kanuu KP-d peab võtma kanuuga!

Kanuud mööda maad lohistada ei tohi! 

 

Kell 18.15 toimub võistkonna esindajate koosolek, kus saab  esitada täiendavaid küsimusi rajameistrile.

 

Kõigis vahetusalades tuleb kogu tiimi rattad lukustada. Nõuet eiranud võistkondi karistatakse ühe miinuspunktiga.

 

KONTROLLPUNKTID

 

Nagu ka eelnevatel aastatel on tulemuse saamiseks kõikidel võistkondadel vaja võtta igal etapil vähemalt üks kontrollpunkt ja kõik kohustuslikud punktid. 

Etappidel kasutatakse suunarada, kus punkte tuleb võtta kasvavas järjekorras. 

Näide: Kui suunaradajal on kaheksa punkti ( KP ) ja võistkond läbib järjestuses KP1-KP2….KP5-KP6….KP8, siis arvesse lähevad KP1-KP2-KP5-KP6-KP8. 

Kohustuslik on kõikidel võistkonna liikmetel märkida vahetusala punktid! 

Võistkonna KP-märkimise aken on kuni 5 minutit.

 

RADA

 

Rada läbib erinevaid maastikutüüpe. Maastikul on palju eraomaid ja liikumise lubamine omal maal on väga erinev, sellepärast palume olla mõistvad ja mõistlikud, et tahtlikult ei ületata haritud ja külvatuid põlde ning õuealasid. 

Kõik kaartidel kajastatud pole kuld, mis hiilgab. 

Rada peaks panema proovile võistkonna füüsilised võimed ja koostöö.  Täpne info reisikirjas.

 

OHUKOHAD

 

Rada ületab tiheda liiklusega maanteid ja avaliku liiklusega teid.  Palume olla väga ettevaatlikud!

Teede ületamisel ja liiklemisel tuleb järgida liikluseeskirju ning ohutust.

Ratturid peavad olema suurtel kiirustel väga tähelepanelikud.

 

GPS JÄLGIMINE

 

Kõik võistkonnad on varustatud korraldajate poolt GPS seadmega ja kõikidel võistkondadel on kohustuslik kanda GPS seadet terve võistluse käigus v.a. ujumine.

GPS seadme mittekandmine või väljalülitamine toob kaasa miinuspunktide trahvi või tulemuse tühistamise.

 

MAJUTUS

 

Korraldajate poolt majutust võistluskeskuses ei ole korraldatud! Telkimine on võimalik!

 

KAEBUSED

Kaebusi võistlusreeglite rikkumiste ja selgitusi raja läbimise kohta saab kohtunikele esitada võistluspäeval kuni kella 19:30-ni. Kaebuste kohta teeb korraldaja otsuse, mille peale on võimalik asjaosalistel protesteerida 30min jooksul peale otsuse teatavaks tegemist. Protestidega tegeleb ning lahendab võistluse žürii.

Toetajad