Previous
Next

XT SPORT EXTAR 24h

Aeg ja Koht

Harjumaa

13.-14.08.2021 

 

Ajakava

13. august  2021:

16:00 Avatakse võistluskeskus

17:45 Võistluse avamine ja võitlusraja instrueerimine 

19:00 Start 

 

14.august 2021:

19:00 Võistlusraja kontrollaja lõpp (24 h)

20:00 Autasustamine

Võistluse eesmärk

Veeta koos kaaslastega üks tõeliselt pikk nädalalõpp looduses. Panna proovile enda vaimsed ja füüsilised võimed, et olla rajal 24 tundi. Võimalus osaleda EESTI MEISTRIVÕISTLUSTEL seiklusspordis. 

NB! VÕISTLUS TOIMUB, KUI REGISTREERUNUD VÕISTKONDADE ARV ON VÄHEMALT 15 VÕISTKONDA!

Võistlusklassid

XT sport  EXTAR võistlusrada kestvusega 24 h.

Võistlusrajal osalevad kolmeliikmelised võistkonnad kahes võistlusklassis: mehed (HH) ja segatiimid (DH). Segatiimide võistkonnas peab olema vähemalt üks naissoost liige. 

Segavõistkondade arvestuses peetakse Eesti Matkaliidu egiidi all 

EESTI MEISTRIVÕISTLUSED seiklusspordis.

Eesti 2021 aasta seiklusspordi meistrivõistluste arvestusse lähevad võistkonnad, kus kõik  võistkonnaliikmed on  Eesti Vabariigi kodanikud

Osalejatele kehtiv vanusepiirang on 18 a. Osaleda võivad kõik spordihuvilised, kes on piisavalt treenitud kogu distantsi läbimiseks. Kõigi võistlejate osavõtt võistlusest toimub omal riisikol ja korraldajad ei vastuta võistlejatele rajal tekkivate vigastuste või traumade eest!

Võistlusraja ülesehitus ja reeglid

Võistluse põhiosa koosneb kolmest peamisest etapist, kus liigutakse jalgsi,  jalgrattaga ning veesõidukiga, läbides maastikule paigutatud kontrollpunkte (KP).

Võidab võistkond, kes läbib määrustepäraselt kõige rohkem KP-sid. Võrdsete KP-de korral võidab kiirema aja saanud võistkond. Rajal on kohustuslikud ja vabatahtlikud KP-d. Lõpptulemuse saamiseks peavad võistkonnad läbima raja kõik kohustuslikud KP-d etteantud kontrollaegade jooksul. Väljaspool kontrollaega võetud KP-d punkte ei anna. Kindlasti peab märkima ka vahetusala KP – vahetusala märke puudumisel ei lähe arvesse kogu eelneva etapi punktid! Kontrollaegadest mittekinnipidamist trahvitakse KP-de mahaarvamisega: hilinemine kuni 4:59 min tähendab -1 KP jne.


Võistkond peab rajal liikuma koos (nähtavas kauguses) välja arvatud juhtudel, kui kohtunikud juhendavad teisiti.

Kõrvalise abi kasutamine on keelatud, samuti on keelatud vahetada võistluse käigus võistkonna liikmeid. Võistlusel tohib kasutada ainult korraldajate poolt antud kaardimaterjale.

LEGENDI NÄIDIS:

ETAPP 1 – ORIENTEERUMINE (JOOKS)

Etapi start

ALGUS

13:00

Kohustuslik märkida vähemalt 1 KP ja Lisaülesande KP

   

KP 31 Rajal

   

KP 32 Rajal

   

KP 33 Rajal (Lisaülesanne)

   

KP 34 Rajal

   

KP 35 Raja käänak

   

KP 36 Rajal

   

KP 200 Võistluskeskus VK

Etapi finiš

LÕPP

14:00

ETAPP 2 – RATTAETAPP

Etapi start

ALGUS

13:30

VAHETUSALA 1 Avatakse kell 13:00

  1. etapp JALGSI

NB! Kohustus võtta kohustuslik KP 33 ja vähemalt üks ülejäänud KP-dest ning kindlasti ka kohustuslik vahetusala KP 200!

VAHETUSALA 2 Avatakse kell 13:30

VAHETUSALA 1 Suletakse 14:00, s.t. enne 13:30 ei lasta võistlejaid järgmisele etapile ja 14:00 on hiliseim aeg märkida vahetusala punkti. Kui märgitakse 14:00-st hiljem, siis kohaldakse trahvisüsteemi!

Vahetusalasse võib siseneda varem ja valmistuda järgnevaks etapiks. Selline vahetuse ajavahemik annab võimaluse kasutada taktikat erinevate etappide kaupa!

KOHUSTUSLIK ON VÕTTA KÕIK VAHETUSALA PUNKTID!

Märkesüsteem

Kasutatakse SI elektroonilist märkesüsteemi. Sobivad ainult suure mälumahuga pulgad (SI-6, SI-11 ja SI-10 seeriad).

Kõik võistlejad vajavad SI kaarti, mis tuleb kinnitada rebenemiskindlalt randme külge! 

SI-kaardi rentimise soovist palume teada anda registreerimisel.

Osavõtjate registreerimine

Osalustasu: Osalustasu tabelis on tehtud arvestusega ühe võistkonnaliikme tasu.

Võistkonna osalustasu on võistlejate osalustasude summa.

Osalustasu sisaldab võitlusrada, võistluskaarte, paatide renti, igale osalejale T-särki, tiimiala siseruumides, pesemist ja toitlustust pärast võistlust.

EMV SEIKLUSSPORDIS &

XT SPORT EXTAR 24 h

KÕIK KLASSID

EMV & EXTAR 24 h
13.-14.08.21

01.-19.07.21

120€

20.07-02.08.21

145€

SI-RENT

4€

SI-kaardi rent 4 €. Rendisoov tuleb ära märkida registreerimisel ja renditasu üle kanda koos osavõtutasuga.

Osavõtutasu kanda MTÜ Seiklussprdiklubi X-TEAM  arveldusarvele  EE702200221045605087 SWEDBANK. Makse selgitusse palume märkida võistkonna NIMI või võistlejate nimed.

Võistkond loetakse registreerunuks hetkest, kui osalustasu on laekunud MTÜ Seiklusspordiklubi X-TEAM arveldusarvele. Võistkonnad, kelle osalustasu pole laekunud registreerimisvooru lõpp-tähtajale järgneva päeva jooksul, kustutatakse stardinimekirjast ja uuesti registreerimise korral peavad nad tasuma järgmise registreerimisvooru hinna!

Võistkonna või võistleja mitteosalemisel osalustasu ei tagastata! 03.08.2021 osavõtutasu mittetasunud võistkondi starti ei lubata, v.a  võistkonnad, kellel on korraldajatega eelnev kokkulepe osavõtutasu maksmiseks 13. augustil 2021.a. võistluskeskuses.

Varustus

Varustuse nimekiri ja kohustusliku varustuse nimekiri avaldatakse orienteeruvalt kolm nädalat enne starti. Kohustuslik varustus peab kaasas olema kogu distantsi vältel ning kohtunikel on õigus selle olemasolu kontrollida. Varustuse puudumist trahvitakse ajatrahviga, mille täideviimine toimub rajal selleks kohtuniku poolt määratavas kohas. Rattasõidul, uisutades ja ronimisülesannetel on kohustuslik kiivri kandmine.

Korraldajate poolt tagatakse kanuu koos aerudega ja lisaülesannete jaoks vajaminev varustus, mis ei ole kohustusliku varustuse nimekirjas. Rõivastus ja toiduvarud peavad võimaldama võistkonnal iseseisvalt ja kõrvalise abita toime tulema ka ootamatute asjaolude korral. Varustuse olemasolu ja tehnilise korrasoleku eest vastutab iga võistleja ise. 

Ohutusnõuded

Jalgrattal peavad kõik võistlejad täitma liikluseeskirju ja kandma kiivrit. Jalgrattal peab pimedal ajal olema ees valge (piisab pealambist) ja taga punane põlev lamp. Võistlejal on keelatud lahtise tule tegemine looduses selleks mitteettenähtud kohtades. Prügi jätmine loodusesse on rangelt keelatud, selleks on vahetusalades prügikotid.

Turvalisus

Registreerumisega kinnitab võistleja, et ta on teadlik kõikidest riskidest (sh. osalemise tagajärjel tekkida võivatest traumadest, vigastustest, püsivast invaliidsusest või surmaga lõppeda võivatest sündmustest), mis kaasnevad kestvusvõistlustel osalemisega. Korraldajad ei vastuta eelpoolnimetatud tagajärgede tekkimise või tagajärgedest tingitud kahju tekkimise eest. Osalejatel on soovituslik omada õnnetusjuhtumikindlustust.

Katkestamine

Võiskonnad, kes on otsustanud võistluse katkestada, peavad sellest esimesel võimalusel teavitama korraldajaid. Katkestanud võiskond on omal jõul kohustatud jõudma võistluskeskusesse. Päästmine organiseeritakse ainult vältimatu vajaduse korral juhul, kui vigastused või võistlejate tervislik seisund ei võimalda võiskonnal iseseisvalt võistluskeskusesse jõuda.

Protestid

Proteste on võimalik esitada hiljemalt  14.08.21  kella 19.30-ks

Enne võistlust määratakse viiest inimesest koosnev  zürii, kes lahendab vajadusel esitatud protestid.

Autasustamine

 XT SPORT EXTAR 24 h arvestuses autasustatakse võistlusklassi HH parimat võistkonda  ja klassis DH  kolme parimat võistkonda .

Eesti seiklusspordi meistrivõistluste arvestuses autasustatakse kolme parimat võistkonda medalitega. Parimale võistkonnale (DH) omistatakse tiitel EESTI MEISTER SEIKLUSSPORDIS 2021.

Toetajad