XT sport BINGO - Juhend

Sisukord

XT sport BINGO – Juhend

XT sport kutsub kõiki seikluse ja rogainihuvilisi ning oma häid sõpru 5. novembril Pannjärvele lõpetama 2022 aasta hooaega meeleoluka seiklusrogainiga XT BINGO.

 

 AEG JA KOHT

 XT Bingo toimub 5. novembril 2022.a Alutaguse puhke- ja spordikeskuses Pannjärvel

Start kell 11:00

Kontrollaja lõpp 15.00

AJAKAVA

 09:30 Avatakse võistluskeskus

10:30 Avatakse stardiala

10:50 Saab kätte kaardid

11:00 Start

15:00 Kontrollaja lõpp

15:30 Autasustamine

17.00 XT sport hooaja lõpetamine

RAJAD, KLASSID, OSALEJAD

 Kahe-ja kolmeliikmelised võistkonnad

DD – Naised

HH – Mehed

DH – Naised ja mehed

DD 40 – Naised 40 a. ja vanemad

HH 40 – Mehed 40 a. ja vanemad

DH 40 – Naised ja mehed 40a. ja vanemad

NOORED – Tüdrukud ja poisid 16 a. ja nooremad

VV 55 – Naised ja mehed 55a. ja vanemad

PERE – Osalejad vanusepiiranguta, vähemalt kahest põlvkonnast, noorima osaleja vanus ei tohi ületada 16-eluaastat või vanema osaleja vanus ei tohi olla noorem, kui 60 eluaastat.

RATAS – VABAKLASS (lubatud kõik kahe-ja kolmeliikmelised kooslused)

RADA ja PLANEERING

Võistluse eesmärk on kontrollaja jooksul koguda väärtuspunkte (rogaini formaadis) täpne fikseeritud punktisumma (BINGO)

Punktisumma (BINGO) suuruse saab teada iga võistlusklass stardieelses infos.

Erinevatel võistlusklassidel võivad olla erinevad kogutavad punktisummad!

Rajaplaneering on klassikalisest rogainist erinev selle poolest, et BINGO puhul ei ole vaja koguda kõige rohkem väärtuspunkte vaid koguda tuleb kindel arv väärtuspunkte.

NB! Kui võistkond peaks koguma rohkem punkte, kui ette nähtud, siis selle võistkonna tulemus läheb n.ö. LÕHKI ja tulemus paremusjärjestusse ei lähe.

Kui võistkond kogub vähem punkte, kui ette nähtud, siis nende tulemus protokollis järgneb võistkondadele, kes on võtnud õige arvu BINGO punkte.

Kaardil on ka kaks BONGO punkti!!! BONGO on libapunkt, kus punktis ootab ees punkti prisma ja silt BONGO. See tähendab seda, et te punkte juurde ei saa ja

on vaja oma plaanides väikesed muudatused teha.

KP-de väärtused on vahemikus 2-9 punkti ja vastab KP tunnusnumbri kümnelisele kohale.

 

LISAÜLESANNE ja LISAPUNKTID

Lisaülesande KP-d ( 80; 81; 82 ) annavad 8 väärtuspunkti ja lisaks on võimalik koguda igas LÜ punktis lisaülesannet sooritades 2-6 väärtuspunkti.

Lisaülesande punktid on märgitud kaardile punkti numbri ja lühendiga LÜ. Legendis kajastub samuti lühend LÜ ja info, mitu lisapunkti on võimalik teenida. LEGENDI NÄIDE: 80 puu LÜ (3-5 lisapunkti), s.t. KP 80 legendiks on PUU, KP läbimine annab 8 punkti ja vasatavalt lisaülesande sooritamise edukusele on võimalik teenida 3 kuni 5 LISAPUNKTI.

NB! Lisaülesande KP-de läbimine ja lisaülesannete sooritamine ei ole kohustuslik!

 

Teatud KP-de märkimisel võib vaja minna võistkonna koostööd ja nutikust.

Kaardil võib esineda ebatäpsusi ja üllatusi.

Läbitavate KP-de arv, valik ja läbimise järjekord on iga võistkonna poolt vabalt valitav.

Lisaülesannete abil on võimalik võiskondadel vähendada algselt planeeritud teevalikut ja jätta mõned punktid esialgsest planeeringust välja.

Dress Code

Nagu tavaks XT Bingole on ka sellel aastal soovituslik riietumisstiil, mis annab võistkonnale lisapunkte. Dress code eest saab lisapunkte ühes LÜ punktidest.

Et Alutaguse karudel igav ei oleks ja nad ennast üksikult ei tunneks, siis teeme 5.novembril nende päeva natuke kirevamaks.

Seiklusrogaini XT sport BINGO dress code on sellel aastal KASLASED.

Kaslaseid iseloomustab laiguline-vöödiline karvkate, pikk saba, armsad kõrvakesed, kihvad ja vurrud.

Igas võistkonnas äratuntav kaslane annab võistkonnale 2 (kaks) lisapunkti. Kolmeliikmelistel võistkondadel on väike eelis. Kui seal peaks olema kolm äratuntavat kaslast, siis saab võistkond 3×2=6 lisapunkti.

NB! Kohtunikud hindavad ka võistkondade nähtud vaeva ja originaalsust ning neil on õigus anda antud võistkondadele veel 3 (kolm) lisapunkti.

 

LISAVARUSTUS

 Kirjutusvahend raja planeerimiseks ja arvutamise lihtsustamiseks.

Haaknõelad rinnanumbrite kinnitamiseks palume võistlejatel ise kaasa võtta.

 

REEGLITE RIKKUMINE

NB! Kaardil punase viirutusega märgitud keelualadesse ja õuealadele sisenemine on keelatud! Keelust üleastumisel võistkonna tulemus tühistatakse

 

KONTROLLAEG

Kontrollaja lõpp on 15.00. Eeldatav võitjate aeg 2-3 tundi. Kontrollaja ületanud võistkond tulemust ei saa.

XT sport HOOAJA LÕPETAMINE:

Koht: Alutaguse puhke- ja spordikeskuses Pannjärvel
Aeg: 05.11.2022 kell 17.00
Osalemine on tasuta!
Päevakava:
Lühike sissejuhatus ja siis nagu igal aastal…

Võiks hakata sättima 🙂

REGISTREERIMINE

 www.xtsport.ee

OSAVÕTUTASUD

Osavõtutasud ühe võistleja kohta

Registreerimise kuupäev

 Põhiklassid

Pereklassi täiskasvanu. Daamid ja härrad         

sündinud 1962 ja

varem

Noored kuni 18   aastased

01.09 – 19.09.2022

20.09- 10.10.2022

11.10- 31.10.2022

22 EUR

26 EUR

29 EUR

      14 EUR

       16 EUR

       18 EUR                  

            5 EUR

            7 EUR

           10 EUR

    
    

SI-kaardi rent 2 €. Rendisoov tuleb ära märkida registreerimisel ja renditasu üle kanda koos osavõtutasuga. Renditud SI-kaardi kaotamise või purunemise korral kohustub võistleja kompenseerima 60 €.

Osavõtutasu kanda MTÜ Seiklusspordiklubi X-TEAM arveldusarvele

EE702200221045605087

Makse selgitusse märkida BINGO, võistkonna NIMI ning osalejate nimed.

Võistkond loetakse registreerunuks hetkest, kui osavõtutasu on laekunud MTÜ Seiklusspordiklubi X-TEAM arveldusarvele. Võistkonnad, kelle osalustasu pole laekunud registreerimisvooru lõpptähtajale järgneva päeva jooksul, siis need võistkonnad kustutatakse stardinimekirjast ja uuesti registreerimise korral peavad tasuma järgmise registreerimisvooru hinna!

Võistkonna või võistleja mitteosalemisel osalustasu ei tagastata!

Pärast registreerimise lõppu on võimalik osaleda korraldajatega kokkuleppel (osalustasu 35€ osaleja) ja tasumisega võistluspäeval võistluskeskuses.

VASTUTUS

Iga võistleja vastutab ise oma treenituse, tervisliku seisundi ja ohutuse eest. Korraldajad ei vastuta võistlejatele tekkida võivate vigastuste, traumade, surma ega muu sarnase eest. Samuti ei vastuta korraldajad eelpoolmainitud sündmustest tekkida võivate kahjude eest. Kõik osavõtjad on kohustatud abivajajatest teatama esimesel võimalusel, samuti katkestamisest. Ohutusnõuete eiramine toob kaasa ajalise karistuse.

PROTESTID

 Proteste võistlusreeglite rikkumise ja selgitusi raja läbimise kohta saab kohtunikele esitada võistluspäeval kuni kella 16:15-ni.

 

AUTASUSTAMINE

Autasustatakse kõikide klasside kolme parimat võistkonda!

Ratta vabaklassis võitja võiskonda ja lisaks loositakse välja kaks loosiauhinda.

 

 Korraldaja

XT sport

e-mail: info@xtsport.ee

mobiil: +372 5106991

Toetajad