XT sport BINGO - Juhend

Sisukord

XT sport kutsub kõiki seikluse ja rogainihuvilisi ning oma häid sõpru 13. novembril Pannjärvele lõpetama 2021 aasta hooaega meeleoluka seiklusrogainiga XT BINGO.

AEG JA KOHT

XT Bingo toimub 13. novembril 2021.a Alutaguse puhke- ja spordikeskuses Pannjärvel

Start kell 11:00

Kontrollaja lõpp 15.00

AJAKAVA

09:30 Avatakse võistluskeskus

10:30 Avatakse stardiala

10:50 Saab kätte kaardid

11:00 Start 

15:00 Kontrollaja lõpp

15:30 Autasustamine 

17.00 XT sport hooaja lõpetamine

RAJAD, KLASSID, OSALEJAD

Kahe-ja kolmeliikmelised võistkonnad

DD – Naised

HH – Mehed

DH – Naised ja mehed

DD 40 – Naised 40 a. ja vanemad

HH 40 – Mehed 40 a. ja vanemad

DH 40 – Naised ja mehed 40a. ja vanemad

NOORED – Tüdrukud ja poisid 16 a. ja nooremad

VV 55 – Naised ja mehed 55a. ja vanemad

PERE – Osalejad vanusepiiranguta, vähemalt kahest põlvkonnast, noorima osaleja vanus ei tohi ületada 16-eluaastat või vanema osaleja vanus ei tohi olla noorem, kui 60 eluaastat.

RADA ja PLANEERING

Võistluse eesmärk on kontrollaja jooksul koguda väärtuspunkte (rogaini formaadis) täpne fikseeritud punktisumma (BINGO

Punktisumma (BINGO) suuruse saab teada iga võistlusklass stardieelses infos.

Erinevatel võistlusklassidel võivad olla erinevad kogutavad punktisummad!

Rajaplaneering on klassikalisest rogainist erinev selle poolest, et BINGO puhul ei ole vaja koguda kõige rohkem väärtuspunkte vaid koguda tuleb kindel arv väärtuspunkte. 

NB! Kui võistkond peaks võtma rohkem punkte, kui ette nähtud, siis selle võistkonna tulemus läheb n.ö. LÕHKI ja tulemus paremusjärjestusse ei lähe.

LISAÜLESANNE ja LISAPUNKTID

NB! Rajal on 3 lisaülesande KP-d, mille läbimine on kõikidele võistkondadele kohustuslik.

Lisaülesande KP-d ( 20; 21; 22 ) annavad 5 väärtuspunkti. 

Lisaülesande punktid on märgitud kaardile punkti numbri ja lühendiga LÜ. Legendis kajastub samuti lühend LÜ ja info, mitu lisapunkti on võimalik teenida. LEGENDI NÄIDE: 20 puu LÜ (3-5 lisapunkti), s.t. KP 20 legendiks on PUU, KP läbimine annab 2 punkti ja vasatavalt lisaülesande sooritamise edukusele on võimalik teenida 3 kuni 5 LISAPUNKTI. 

NB! Lisaülesande KP-de läbimine on kohustuslik, aga lisaülesannete sooritamine ei ole kohustuslik!

KP-de väärtus on vahemikus 2-9 punkti ja vastab KP tunnusnumbri kümnelisele kohale.

Teatud KP-de märkimisel võib vaja minna võistkonna koostööd ja nutikust.

Kaardil võib esineda ebatäpsusi ja üllatusi.

Läbitavate KP-de arv, valik ja läbimise järjekord on iga võistkonna poolt vabalt valitav. 

Lisaülesannete abil on võimalik võiskondadel vähendada algselt planeeritud teevalikut ja jätta mõned punktid esialgsest planeeringust välja. 

Dress Code – Nagu tavaks XT Bingole on ka sellel aastal soovituslik riietumisstiil, mis annab võistkonnale lisapunkte. 

Et Alutaguse karudel igav ei oleks ja nad ennast üksikult ei tunneks, siis teeme 13. novembril nende päeva natuke kirevamaks. Seiklusrogaini XT sport BINGO dress code on sellel aastal KASLASED.

Kaslaseid iseloomustab laiguline-vöödiline karvkate, pikk saba, armsad kõrvakesed, kihvad ja vurrud. Lisaks eelnevatele soovitustele on lisapunktide saamiseks kohustuslik omada kaslase maski või näomaalingut!

Dress Code-s raja läbimine annab lisapunkte!

LISAVARUSTUS

Kirjutusvahend raja planeerimiseks ja arvutamise lihtsustamiseks.

Haaknõelad rinnanumbrite kinnitamiseks palume võistlejatel ise kaasa võtta.

REEGLITE RIKKUMINE

NB! Kaardil punase viirutusega märgitud keelualadesse ja õuealadele sisenemine on keelatud! Keelust üleastumisel võistkonna tulemus tühistatakse

KONTROLLAEG

Kontrollaja lõpp on 15.00. Eeldatav võitjate aeg 2-3 tundi. Kontrollaja ületanud võistkond tulemust ei saa.

XT sport HOOAJA LÕPETAMINE: 

Hooaja lõpetamise info ilmub hiljemalt 01.11.2021

REGISTREERIMINE

www.xtsport.ee

OSAVÕTUTASUD

OSAVÕTUTASU SISALDAB: Rada, kaarti, ajavõttu, rinnanumbrit, randmepaela, pesemist!

Osavõtutasud ühe võistleja kohta

Registreerimise kuupäev Põhiklassid 

Pereklassi täiskasvanu. Daamid ja härrad          

sündinud 1961 ja 

varem

Noored kuni 18   aastased
01.10 – 25.10.2021 22 EUR      15 EUR                               5 EUR
26.10 – 09.11.2021 26 EUR      19 EUR                      9 EUR
    

SI-kaardi rent 2 €. Rendisoov tuleb ära märkida registreerimisel ja renditasu üle kanda koos osavõtutasuga. Renditud SI-kaardi kaotamise või purunemise korral kohustub võistleja kompenseerima 60 €.

Osavõtutasu kanda MTÜ Seiklusspordiklubi X-TEAM arveldusarvele 

EE702200221045605087

Makse selgitusse märkida BINGO, võistkonna NIMI ning osalejate nimed.

Võistkond loetakse registreerunuks hetkest, kui osavõtutasu on laekunud MTÜ Seiklusspordiklubi X-TEAM arveldusarvele. Võistkonnad, kelle osalustasu pole laekunud registreerimisvooru lõpptähtajale järgneva päeva jooksul, siis need võistkonnad kustutatakse stardinimekirjast ja uuesti registreerimise korral peavad tasuma järgmise registreerimisvooru hinna!

Võistkonna või võistleja mitteosalemisel osalustasu ei tagastata!

Pärast registreerimise lõppu on võimalik osaleda korraldajatega kokkuleppel (osalustasu 35€ osaleja) ja tasumisega võistluspäeval võistluskeskuses. 

VASTUTUS

Iga võistleja vastutab ise oma treenituse, tervisliku seisundi ja ohutuse eest. Korraldajad ei vastuta võistlejatele tekkida võivate vigastuste, traumade, surma ega muu sarnase eest. Samuti ei vastuta korraldajad eelpoolmainitud sündmustest tekkida võivate kahjude eest. Kõik osavõtjad on kohustatud abivajajatest teatama esimesel võimalusel, samuti katkestamisest. Ohutusnõuete eiramine toob kaasa ajalise karistuse.

PROTESTID

Proteste võistlusreeglite rikkumise ja selgitusi raja läbimise kohta saab kohtunikele esitada võistluspäeval kuni kella 16:15-ni.

AUTASUSTAMINE

Autasustatakse kõikide klasside kolme parimat võistkonda!

 

Korraldaja

XT sport

e-mail: info@xtsport.ee

mobiil: +372 5106991

Toetajad