XT TEATEROGAIN - Juhend

Sisukord

XT sport TEATEROGAIN

JUHEND

Teaterogaini koht ja aeg

XT sport Teaterogain toimub 21. augustil 2022 AEGVIIDUS

 Ajakava

9:30 Avatakse võistluskeskus

10:30 Avatakse stardiala

11:00 Start  1. vahetus

12:00-12.15 Start – 1-2 vahetuse aeg

13:15-13.30 Start – 2-3 vahetuse aeg

14.30 Finish

15:00 Autasustamine

Võistkonnad ja klassid

Kolmeliikmelised võistkonnad

1. vahetus – JALGSI

2. vahetus – JALGSI

3. vahetus – RATAS

Klassid:

DD – Naised

HH – Mehed

DH – Naised ja mehed

Võistlusreeglid

 • Võistluse eesmärk on kolme vahetusega maksimaalse väärtuspunktide summa kogumine maastikul paiknevate kontrollpunktide (KP) läbimisest.
 • Kõiki kaardil olevaid punkte saab läbida kogu võistluse jooksul ühe korra
 • Iga eelnev vahetus annab vahetusalas järgmisele vahetusele edasi info, mis punktid on juba võetud
 • Võistkonna kohta on üks kaart ja SI-kiip, mis antakse vahetusalas edasi järgnevale vahetusele. (halva ilma korral võivad korraldajad anda vahetusalas võistkondadele lisa kaardi)
 • Vahetusalade ja finishi kontrollaegade ( 1-2 vahetus alates 12.15; 2-3 vahetus alates 13.30 ning finish 14.30)  ületamisi trahvitakse punktide mahaarvamisega: 00.01-01.00 min.  hilinemist – 1 väärtuspunkt, iga järgnevate minuti ületamiste eest lisaks üks väärtuspunkt hilinetud minuti kohta.
 • Pärast kontrollaegasid võetud punktid lähevad kogusumma arvestusse! Kontrollaja ületamisel enam kui 30 min. tulemust ei arvestata. Finishis on lõppaega fikseerivaks jaamaks FINISH.
 • Paremusjärjestus määratakse KOLME VAHETUSE SUMMAS kogutud väärtuspunktide summa järgi, millest on lahutatud trahvipunktid. Võrdsete punktide korral on eespool varem lõpetanud võistkond.
 • Võistkonna finišiaega arvestatakse viimase vahetuse võistkonnaliikme SI-märke aja järgi finišijaamas.
 • KP-de väärtus on keerukusest-kaugusest sõltuvalt erinev vahemikus 2-9 punkti ja vastab KP tunnusnumbri kümnelisele kohale.
 • Läbitavate KP-de arv, valik ja läbimise järjekord on iga võistkonna poolt vabalt valitav (valikorienteerumine).
 • Startida saab alates kella 11:00-st. ja järgnevad vahetused alates vahetusaja algusest.
 • Võistlusmaterjale saab välja võtta alates kella 09:30-st
 • Renditud SI-kaardi kaotamise või purunemise korral kohustub võistleja kompenseerima 60 €
 • NB! Esimene vahetus saab võistluskaardi kätte stardialas 10 minutit enne starti!
 • Osavõtjad: 3-liikmelised võistkonnad.  
 • KP läbimise fikseerimiseks kasutatakse SI-märkesüsteemi ja Si-kaarti.
 • Võistkonnad võivad kasutada oma SI-kaarti (soovitatavalt 50 ja rohkem mälukohta) või rentida seda korraldajatelt.
 • Kogu võistluse vältel (stardist finišeerimiseni) peavad kõik võistkonna liikmed kandma nähtaval kohal rinnanumbrit.
 • Kasutada võib vaid korraldajate poolt antud kaarti ning abivahendina ainult magnetkompassi. Muude kaartide, navigatsiooniseadmete ja programmeeritava arvutustehnika kasutamine on keelatud.
 • Korraldaja poolt antud GPS seadme kandmine on kohustuslik!
 • Kõrvalise abi kasutamine võistluse ajal on keelatud. Keelust üleastumisel võistkonna tulemus tühistatakse.
 • Kui  võistkonna liikmetest soovib keegi võistluse katkestada, siis peab ta pöörduma tagasi võistluskeskusesse ja nad loetakse finišeerunuks.

Registreerimine

Registreerumisega kinnitab iga osaleja, et vastutab ise enda tervisliku seisundi ja õnnetusjuhtumite korral.

 Osalustasu: Võistkonna osalustasu on võistlejate osalustasude summa.

XT sport TEATEROGAIN

KÕIK KLASSID

 

01.06-30.06.22

60€ võistkond

01.07-31.07.22

69€ võistkond

01.08-16.08.22

78€ võistkond

SI-kaardi rent 3 €. Rendisoov tuleb ära märkida registreerimisel ja renditasu üle kanda koos osavõtutasuga.

Pärast registreerimisaja lõppu (16.08.22) on võimalik registreerida ainult korraldajaga kokkuleppel! Korraldaja kontakt 5106991 või info@xtsport.ee. Osalustasu sellisel puhul 99€ võistkonna kohta!

NB! Kõikide muudatuste tegemine (võistkonna nimi, SI pulga number, võistleja nimi) juba registreeritud võistkonnas peale registreerimis tähtaja lõppu (16.08.22.) võistkonna kohta 3 EUR. Maksmine VÕISTLUSKESKUSES sularahas!

 • Osalustasu kanda MTÜ Seiklusspordiklubi X-TEAM arveldusarvele  EE702200221045605087 Swedbankis
 • NB! Makse selgitusse palume märkida TEATEROGAIN, võistkonna NIMI ja võistlejate nimed.
 • Võistkond loetakse registreerunuks hetkest, kui osalustasu on laekunud MTÜ Seiklusspordiklubi X-TEAM arveldusarvele.
 • Võistkonnad, kelle osalustasu ei ole laekunud registreerimisvooru lõpptähtajale järgneva päeva jooksul, kustutatakse stardinimekirjast ja uuesti registreerimise korral peavad need võistkonnad tasuma järgmise registreerimisvooru hinna!
 • Võistkonna mitteosalemisel osalustasu ei tagastata!
 • Osalustasu mitte tasunud võistkondi starti ei lubata.

Autasustamine

 • Autasustatakse kõikide võistlusklasside kolme parimat võistkonda.

Reeglite rikkumine

Kohtuniku poolt fikseeritud keelualasse sisenemise ning kõrvalise abi kasutamise korral võistkonna tulemus tühistatakse. GPS jälg (träk) on tõestusliku iseloomuga.

NB! Lisaks õuealadele on kaardil punase viirutusega märgitud keelualadesse sisenemine ja läbimine on keelatud! Keelust üleastumisel võistkonna tulemus tühistatakse.

Et vähendada prügi teket, siis palume kõigil osalejatel võtta kaasa rinnanumbri kinnitamiseks haaknõelad!

 

Korraldaja

XT sport

info@xtsport.ee

Tel. 5106991

info@xtsport.ee

Toetajad