XT TALVEROGAIN - Juhend

Sisukord

Rajad, klassid ja osalejad

Kahe- kuni  viieliikmelised võistkonnad

Rattaklass DD ja HH, ühe- kuni viieliikmelised võistkonnad!

Klassid:

NOORED – Tüdrukud ja poisid 16 a. ja nooremad

DD – Naised

HH – Mehed

DH – Naised ja mehed

DD 40 – Naised 40a ja vanemad

HH 40 – Mehed 40a ja vanemad

DH 40 – Naised ja mehed 40a. ja vanemad

VV 55DD – Naised, vähemalt 55-aastased

VV 55HH – Mehed, vähemalt 55-aastased

VV 55DH – Naised ja mehed, vähemalt 55-aastased

PEREKOND – Osalejad vanusepiiranguta, vähemalt kahest põlvkonnast, noorima osaleja vanus ei tohi ületada 16-eluaastat või vanima osaleja vanus ei tohi olla noorem, kui 60 eluaastat.

RO DD – Ratas naised (1-5 liiget)

RO HH – Ratas mehed (1-5 liiget)

RO DH – Ratas naised ja mehed

Vanust arvestatakse sünniaasta põhisena!

Võistlusreeglid

 • Võistluse eesmärk on jalgsi või rattaga liikudes kontrollaja jooksul maksimaalse punktisumma kogumine maastikul paiknevate kontrollpunktide (KP) läbimisest.
 • Lõpetamise kontrollaeg on:
  • kell 15.30 RATTARADA, PERE, NOORED
  • kell 16.00 Kõik ülejäänud klassid
 • Kontrollaja ületamist trahvitakse punktide mahaarvamisega: kuni 1 minut hilinemist -1 punkt, iga täisminuti ületamisest lisaks 1 punkt. Pärast kontrollaega võetud punktid lähevad arvesse! Kontrollaja ületamisel enam kui 30 min. tulemust ei arvestata.
 • Paremusjärjestus määratakse kogutud punktisumma järgi, millest on lahutatud trahvipunktid. Võrdsete punktide korral on eespool varem lõpetanud võistkond.
 • Võistkonna finišiaega arvestatakse viimase võistkonnaliikme SI-märke aja järgi finišijaamas.
 • KP-de väärtus on keerukusest-kaugusest sõltuvalt erinev vahemikus 2-9 punkti ja vastab KP tunnusnumbri kümnelisele kohale.
 • Läbitavate KP-de arv, valik ja läbimise järjekord on iga võistkonna poolt vabalt valitav (valikorienteerumine).
 • Startida saab alates kella 12:00-st. Rattarada, pereklass ja noored 12.30-st.
 • Võistlusmaterjale saab välja võtta alates kella 10:00-st: rinnanumbrid, randmepaelad SI-kaartide kinnitamiseks – igale võistkonna liikmele üks.
 • Renditud SI-kaardi kaotamise või purunemise korral kohustub võistleja kompenseerima 60 €
 • NB! Võistluskaardid saab kätte stardialas 10 minutit enne starti!
 • Osavõtjad: 2-5-liikmelised võistkonnad.  NB! Rattaklass DD ja HH, ühe- kuni viieliikmelised võistkonnad!
 • KP läbimise fikseerimiseks kasutatakse SI-märkesüsteemi. Si-kaart
 • Mitte-eemaldatava randmepaelaga SI-kaarti peavad kasutama kõik võistkonna liikmed.
 • Võistlejad võivad kasutada oma SI-kaarti (soovitatavalt 50 ja rohkem mälukohta) või rentida seda korraldajatelt.
 • Selleks, et võistkond saaks punkte KP läbimise eest, peavad võistkonna kõik liikmed tegema SI-kaardiga märke selle KP SI-jaamas ajavahemikus, mis ei ületa 3 minutit.
 • Kogu võistluse vältel (stardist finišeerimiseni) peavad kõik võistkonna liikmed kandma nähtaval kohal rinnanumbrit.
 • Kasutada võib vaid korraldajate poolt antud kaarti ning abivahendina ainult magnetkompassi. Muude kaartide, navigatsiooniseadmete ja programmeeritava arvutustehnika kasutamine on keelatud.
 • Korraldaja poolt antud GPS seadme kandmine on kohustuslik!
 • Joogipunktide avamise/sulgemise  ajad avaldatakse  võistluseelses täiendavas infos.
 • Kõrvalise abi kasutamine võistluse ajal on keelatud. Keelust üleastumisel võistkonna tulemus tühistatakse.
 • Kui üks või mitu võistkonna liiget soovivad võistluse katkestada, siis peab kogu võistkond pöörduma tagasi võistluskeskusesse ja nad loetakse finišeerunuks.
 • NB! Lisaks õuealadele on kaardil punase viirutusega märgitud keelualadesse sisenemine ja läbimine on keelatud! Keelust üleastumisel võistkonna tulemus tühistatakse.

Registreerimine / Hinnakiri

Registreerumisega kinnitab iga osaleja, et vastutab ise enda tervisliku seisundi ja õnnetusjuhtumite korral.

 Osalustasu: Võistkonna osalustasu on võistlejate osalustasude summa.

Osalustasus sisaldub võistlusest osavõtt, rada, ajavõtt, võistluskaart, rinnanumber, randmepael, toitlustamine, võimalusel pesemise, EOL kalendritasu.

NB! Et vähendada prügi teket, siis palume kõigil osalejatel võtta kaasa rinnanumbri kinnitamiseks haaknõelad!

Osalustasu tabelis on tehtud arvestusega ühe võistkonnaliikme tasu ühe etapi kohta

 

 

Põhiklassid
(jalgsi ja ratas)

Pereklassi täiskasvanu,
daamid ja härrad sündinud 1961 ja varem

Noored sündinud 2005 ja hiljem

Talverogain
30.10

kuni 01.09

19 €

15 €

8 €

02.09-30.09

23 €

17 €

10 €

01.10-26.10

26 €

19 €

12 €

SI rent (rendisoov tuleb ära märkida registreerimisel ja renditasu üle kanda koos osalustasuga)

2 €

Stardimaks võistluskeskuses või pärast viimase registreerimistähtaja lõppemist. 

35 €

Kõikide muudatuste tegemine (võistkonna nimi, liikmete arv, SI pulga number, võistleja nimi) juba registreeritud võistkonnas peale registreerimis tähtaja  lõppu võistkonna kohta. Maksmine kohapeal sularahas.

3 €

 

 • Osalustasu kanda MTÜ Seiklusspordiklubi X-TEAM arveldusarvele IBAN EE702200221045605087 Swedbankis, SWIFT/BIC: HABAEE2X.
 • NB! Makse selgitusse palume märkida võistkonna NIMI ja võistlejate nimed. Sarja tasumisel märkida märgusõna „SARI“, võistkonna NIMI ja võistlejate nimed
 • Võistkond loetakse registreerunuks hetkest, kui osalustasu on laekunud MTÜ Seiklusspordiklubi X-TEAM arveldusarvele.
 • Võistkonnad, kelle osalustasu ei ole laekunud registreerimisvooru lõpptähtajale järgneva päeva jooksul, kustutatakse stardinimekirjast ja uuesti registreerimise korral peavad need võistkonnad tasuma järgmise registreerimisvooru hinna!
 • NB! Kui sarjaks on registreeritud kaheliikmeline võistkond, kuid soovitakse mõnel etapil osaleda kolmeliikmelise võistkonnana, tuleb võistkonnal saata e-mail: info@xtsport.ee ning tasuda lisaks ühe osaleja tasu vastavalt erinevate etappide registreerimistähtaegadele.
 • Võistkonna või võistleja mitteosalemisel osalustasu ei tagastata!
 • Osalustasu mitte tasunud võistkondi starti ei lubata.

Autasustamine

 • Etapi parimaid võistkondi autasustatakse kõigi nende võistlusklasside arvestuses, mille koosseisupiiranguid nad rahuldavad (IRF reeglid).
 • Autasustatakse vastavalt võistlusklassis osalenud võistkondade arvule:
  • 7 ja enama võistkonna osalemisel 3 parimat võistkonda
  • 4-6 võistkonna osalemisel 2 parimat võistkonda
  • Kuni 3 võistkonna osalemisel ainult võitja võistkonda
  • NOORED klassis kõiki kolme parimat võistkonda!

 
XT sport ROGAINI SARJA paremusjärjestus selgitatakse:

 • Koondarvestust peetakse võistlusklassi põhisena (ehk iga võistkond saab osaleda vaid ühe võistlusklassi koondarvestuses) ja arvesse lähevad neljast etapist kolme parima etapi  kogutud punktisummad. Võrdsete punktide korral arvestatakse punktide läbimiseks kulunud aegade summat.
 • Koondarvestusse saab registreerida võistkonna ühes ja samas võistlusklassis

NB! XT Rogaini sarja koondarvestuse parimaid autasustatakse võistlusklassi põhisena!

 

XT sport ROGAINI SARJA kuulub 4 etappi: 

Reeglite rikkumine

Kohtuniku poolt fikseeritud keelualasse sisenemise ning kõrvalise abi kasutamise korral võistkonna tulemus tühistatakse. GPS jälg (träk) on tõestusliku iseloomuga.

 

Protestid

Proteste võistlusreeglite rikkumiste ja selgitusi raja läbimise kohta saab kohtunikele esitada võistluspäeval kuni kella 16:30-ni. Protestidega tegeleb ning lahendab võistluse žürii.

 

Korraldaja

XT sport

info@xtsport.ee

Toetajad