Previous slide
Next slide

XT sport TALVEROGAIN

Aeg ja Koht

30 oktoober 2021 

 

KALLAVERE KESKKOOL

Noorte 5, Maardu

http://kallavere.edu.ee/kontakt.php

 

GPS jälgimine: 

https://sportrec.eu/ui/#1gmvknc

Arvestades praegust nakatumise taset ja Riigi ettekirjutusi, siis starti saavad koroonapassi  ja läbipõdemist kinnitava tõendi esitajad.

Palume need enne võistluspäeva saata info@xtsport.ee.

NB! Kes on juba Sügisrogainil selle tõendi saatnud või esitanud, siis teistkordselt seda tegema ei pea!!!

Kui teil on võistluspäeval haigusnähud või olete eelnevatel päevadel kokku puutunud nakatunutega (ka koroonapassi omanikud), siis palun jääge koju!!! Oleme terved ja naudime laupäeval looduses liikumist!


KAART

Mõõtkava 1:20 000, veekindel, A3


VÕISTLUSKESKUS:

Võistluskeskus asub Kallavere Keskkoolis 


KONTROLLPUNKTID:

Maastikul on 56 KP-d väärtustega vahemikus 2-9 ja väärtuste kogusumma on 300 punkti.

Rajal on 56 punkti ja iga osaleja vastutab ise oma SI mahtuvuse eest!

Optimaalne kõiki punkte läbiv linnulennuline teekonnapikkus on 38-39 km.

Enamus jaamadest on kinnitatud trossiga, tähistatud prisma ja lindiga. Kui punktijaam või prisma peaks olema kadunud, mida võib käidavates kohtades juhtuda, siis palume sellest teada anda korraldajate telefonile 5189556.


RADA ja MAASTIK  

Rada kulgeb Maardu linnas ja selle ümbruses. Kaardi kaguosas olevaid kanaleid on keelatud ületada! Vesi on külm ja sügav!

Paljud kohad on eelmisel nädalal läbi käidud ja kaarti uuendatud. Sellele vaatamata võib olla radasid (enduro), mida ei ole kaardil.   

Rohumaad on raskesti läbitavad ja mõned rajad seal halvasti nähtavad. 

Avalikel teedel palun järgige liikluseeskirju ja kasutage võimalusel kergliiklusteid. 

Aedade ületamine, õuealade ja keelualade läbimine keelatud! 

Looduses on palju prügi, mis võib sisaldada klaasi ja naelu. Olge ettevaatlikud!  

Soovitatavad abivahendid: kell, kompass ja veekindel markerRATTARADA

Rattarajal on on sama kaart ja punktide arv, mis jalgsi liikujatel. Enamus punktid on rattaga läbitavad ning üle 10-200 m ei ole punkti võtmisel vajadust jalgsi liikuda. Maastiku kaguosas on väga järsud nõlvad. Laskumistel olge ettevaatlikud või laskuge jalgsi.  

Kaardil on rajad ja teed kajastatud rattaorienteerumise märgistusega ja kuna eelmisel nädalal sai tehtud palju parandusi ja täiendusi, siis peaks rattarogain olema tõeline nauding. 

Avalikel teedel järgige liikluseeskirju!

Maastikul on palju prügi, mis võib sisaldada klaasi ja naelu. 

Soovitatav võtta kaasa varurehv.

Rataste maha jätmine on omal vastutusel.

Rattapesu ei ole organiseeritud!


JOOGIPUNKTID

Joogipunkti EI OLE!


OHUKOHAD

Teedel liiklemisel ja ületamisel tuleb järgida liikluseeskirju ning ohutust.

Maastiku kaguosas on väga järsud nõlvad ja laskumised. Laskumistel olge ettevaatlikud. 

Maastikul on palju prügi, mis võib sisaldada klaasi ja naelu. 


 SEKRETARIAAT

Sekretariaat asub Kallavere Keskkoolis

Sekretariaadis kontrollitakse ning nullitakse kõikide võistlejate SI kaardid. 

Materjalide jagamine toimub võistkonna rinnanumbri järgi, sellekohase info leiate kodulehelt ning võistluskeskuses infotahvlilt.

NB! Haaknõelad rinnanumbrite kinnitamiseks palume võistlejatel ise kaasa võtta.

Autovõtmed saab jätta sekretariaati hoiule.

NB! SI-kaart on vajalik kinnitata randmele mitte eemaldatava randmepaelaga (võistlusmaterjalide ümbrikus), soovitame purunemise vältimiseks tugevdada randmepaela kleeplindiga. Randmepaela purunemisel trahv -50 punkti.


PESU JA WC

Võistluskeskuses on WC-d. Pesemine vastavalt Terviseameti soovitusele!

Tuleb valmis olla, et pesemist ei tohi korraldada. 

 

SÖÖMINE

Sooja sööki võistluskeskuses ei pakuta. 

Korraldajad on valmis pannud kehakinnituse igale osalejale. 


GPS JÄLGIMINE

GPS jälgimine:

https://sportrec.eu/ui/#1gmvknc

Võistkondade nimekiri on leitav 30. oktoobril võistluskeskuse infotahvlilt. 


KEELUALAD

Keelualad on ära toodud juhendis. Keeluala märgistust on kasutatud eramaade territooriumide puhul, kuhu ei ole osalejad oodatud!  

Palume olla tähelepanelikud, et mitte läbida keelualasid! Korraldajad ei taha kedagi tühistada! 

AEDADE JA KANALITE ÜLETAMINE KEELATUD!


PARKIMINE

Parkimine on organiseeritud võistluskeskuses ja selle vahetus ümbruses. 

Parkimisega on väga kitsas!!! 


AUTASUSTAMINE 

Autasustatakse vastavalt võistlusklassis osalenud võistkondade arvule.


Klass

Autasustatavad võistkonnad

klass

Autasustatavad võistkonnad

DD

3

VV55HH

1

HH

3

VV55DD

2

DH

3

VV55DH

2

DD 40

3

RO DD

2

HH 40

3

RO HH

3

DH 40

3

RO DH

2

PEREKOND

3

NOOR

3

NB! Koondarvestuse autasustamine toimub pärast Talverogaini autasustamist! KAEBUSED

Kaebusi võistlusreeglite rikkumiste ja selgitusi raja läbimise kohta saab korraldajatele esitada võistluspäeval kuni kella 16:30-ni. 

Kaebustega tegeleb ning lahendab võistluse žürii: 


Eero Joonas

Tõnu Tänav

Randy Korb


XT sport

Toetajad