Previous slide
Next slide

XT sport SÜGISROGAIN

Aeg ja Koht

20.august 2022

Aegviidu

AEGVIIDU NORDWOOD SPORDIHOONE

GPS jälgimine

Ajakava

10:00 Avatakse võistluskeskus

11:30 Avatakse stardiala

12:00 Start  ( 4 TUNDI )

12:30 Start – RATTARADA, PERE, NOORED

15.30 Kontrollaja lõpp – RATTARADA, PERE, NOORED

16:00 Kontrollaja lõpp ( 4 TUNDI )

17:00 Autasustamine

INFO:

NB! Kui teil on võistluspäeval haigusnähud või olete eelnevatel päevadel kokku puutunud nakatunutega, siis palun jääge koju!!!

 

KAART:

Mõõtkava 1:20 000, veekindel, A3

VÕISTLUSKESKUS:

Võistluskeskus asub Nordwood Aegviidu spordihoones

KONTROLLPUNKTID:

Maastikul on 50 KP-d väärtustega vahemikus 2-9 ja väärtuste kogusumma on 271 punkti.

Iga osaleja vastutab ise oma SI mahtuvuse eest!

Optimaalne kõiki punkte läbiv linnulennuline teekonnapikkus on 37-39 km.

Enamus jaamadest on kinnitatud trossiga, tähistatud prisma ja lindiga. Kui punktijaam või prisma peaks olema kadunud, mida võib käidavates kohtades juhtuda, siis palume sellest teada anda korraldajate telefonile 5189556.

 

RADA ja MAASTIK  

Aegviidu ümbruse maastik on väga paljudele tuttav. Ilus männimets ja rabad vahelduvad halvasti läbitavate raiesmike ja soodega.

Keskkonnaameti piirangud ei luba kõiki ilusaid kohti osalejatele näidata ja rada tuli ümber planeerida.

Sellepärast on palju punkte teedel, sihtidel ja radade ristides.

Jalgsi- ja rattarajal on sama kaart. Ratturid saavad ise otsustada, kas liigutakse ainult mööda teid ja radu või käivad ja võtavad teedest kaugemal olevaid punkte lisaks.

Paljud kohad on eelnevatel nädalatel läbi käidud ja kaarti uuendatud.

Veetase on madal. Sood kuivad ja kraavides-ojades vesi madal.   

Rohumaad on raskesti läbitavad. Paljud vähekäidavad rajad ja sihid on kaetud kõrge rohuga.

Avalikel teedel palun järgige liikluseeskirju ja kasutage võimalusel kergliiklusteid.

Raudteel liikumine on keelatud ja raudteed tohib ületada viiest ülepääsust, mis on kaardile märgitud.

Aedade ületamine, õuealade ja keelualade läbimine keelatud!   

Soovitatavad abivahendid: kell, kompass ja veekindel marker

RATTARADA

Rattarajal on on sama kaart ja punktide arv, mis jalgsi liikujatel. Enamus punktid on rattaga läbitavad.   

Kaardil rajad ja teed ei ole kajastatud rattaorienteerumise märgistusega, aga kaardipilt annab suht

tõese info radade läbitavuse kohta. Rohumaad on raskesti läbitavad. Paljud vähekäidavad rajad ja sihid

on kaetud kõrge rohuga.

Avalikel teedel järgige liikluseeskirju!

Rataste maha jätmine on omal vastutusel.

Rattapesu ei ole organiseeritud!

 

JOOGIPUNKTID

Rajal on üks joogipunkt!

OHUKOHAD

Teedel liiklemisel ja ületamisel tuleb järgida liikluseeskirju ning ohutust.

Palju jalgsi ja ratastega vastu liikumisi.  

RAUDTEE ja PIIPE MNT.ÜLETAMISED!!!

SEKRETARIAAT

Sekretariaat asub Nordwood Aegviidu spordihoones

Sekretariaadis kontrollitakse ning nullitakse kõikide võistlejate SI kaardid.

Materjalide jagamine toimub võistkonna rinnanumbri järgi, sellekohase info leiate kodulehelt ning võistluskeskuses infotahvlilt.

NB! Haaknõelad rinnanumbrite kinnitamiseks palume võistlejatel ise kaasa võtta.

Autovõtmed saab jätta sekretariaati hoiule.

NB! SI-kaart on vajalik kinnitata randmele mitte eemaldatava randmepaelaga (võistlusmaterjalide ümbrikus), soovitame purunemise vältimiseks tugevdada randmepaela kleeplindiga. Randmepaela purunemisel trahv -50 punkti.

PESU JA WC

Võistluskeskuses on WC-d ja pesemise võimalus!

SÖÖMINE

Pärast võistlust on korraldatud toitlustus võistluskeskusest üle tee Piibe kohvikus.

P.S. Kes tahavad pärast võistlust või võistluse käigus kodukohvikuid külastada, siis paluti võtta kaasa sularaha kuna

Aegviidus pangaautomaate ei ole.  

GPS JÄLGIMINE

GPS jälgimine: https://sportrec.eu/gps/xt-sygis-2022

Võistkondade nimekiri on leitav 20. augustil võistluskeskuse infotahvlilt.

KEELUALAD

Keelualad on ära toodud juhendis.

Lisaks on keeluala märgistust kasutatud kaitsealuste maade ja eramaade territooriumide puhul, kuhu ei ole osalejad oodatud.

Raudteel liikumine ja ületamine mitte kaardil näidatud kohtadest on keelatud!

Raudtee ületamiseks on viis ülepääsu. OLGE RAUDTEE ÜLETAMISEL VÄGA ETTEVAATLIKUD!!!

Palume olla tähelepanelikud, et mitte läbida keelualasid! Korraldajad ei taha kellegi tulemust tühistada!

PARKIMINE

Parkimine on organiseeritud võistluskeskuses ja selle vahetus ümbruses.  

AUTASUSTAMINE

Autasustatakse vastavalt võistlusklassis osalenud võistkondade arvule.

Klass

Autasustatavad võistkonnad

klass

Autasustatavad võistkonnad

DD

3

VV55HH

2

HH

3

VV55DD

3

DH

3

VV55DH

2

DD 40

3

RO DD

1

HH 40

3

RO HH

3

DH 40

3

RO DH

2

PEREKOND

3

NOOR

3

NB! Koondarvestuse autasustamine toimub pärast Sügisrogaini autasustamist!

 

KAEBUSED

Kaebusi võistlusreeglite rikkumiste ja selgitusi raja läbimise kohta saab korraldajatele esitada võistluspäeval kuni kella 16:30-ni.

Kaebustega tegeleb ning lahendab võistluse žürii:

Marge Erm

Tõnu Tänav

Randy Korb

XT sport

Toetajad